LOGO EKO-TCE     Zveza-ekoloskih-gibanj

LOGOTIP-ESS-SLO mddsz

Sporočilo za javnost

Tepanje, 8. junij 2012 -nova enota Centra ponovne uporabe v Tepanju. Gre za enoto Centra ponovne uporabe Rogaška Slatina, ki deluje kot socialno podjetje in z razširitvijo dejavnosti omogoča dostopnost do zelenih delovnih mest,in izdelkov, ki jih ni mogoče kupiti kjerkoli ter storite za usklajevanje družine in dela. V Centru ponovne uporabe v Tepanju so delo dobile dve težje zaposljiviosebi, skupno pa jih je za razvoj tovrstne mreže zaposlenih sedem. To je tretji tovrstni center v Sloveniji.

 

Ključna usmeritev socialnega podjetništva je je zaposlovanje težje zaposljivih oseb in njihova vrnitev na trg dela, pri čemer izvajajo družbeno koristno delo in to je v primeru Centra ponovne uporabe  preusmeritev rabljenih izdelkov od odpadkov k vnovični uporabi. Mnogi izdelki in dobrine sploh niso odpadki, a jih ljudje ne potrebujejo več  in jih zaradi pomanjkanja informacij, okoljske neosveščenosti in premalo možnosti za ločeno zbiranje zavržejo, kar povzroča nastajanje odpadkov, ki sploh niso odpadki. Pri ponovni uporabi gre za konkretno obliko varčevanja z naravnimi viri, saj lahko pri vsakem izdelku izračunajo njihov doprinos k varovanju okolja, kar za potrošnike prikažejo z zeleno ceno.

 Glede na to, da je potencialni trg kosovnih odpadkov v Sloveniji 33.600 ton letno, od katerih se jih največ 50 % vrača v recikliranje, ostali del konča nižje po prednostnem redu je mogoče privarčevati milijone evrov samo zato, ker se odpadkov oz. surovin ne odlaga. Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 19. Novembra 2008 o odpadkih opredeljuje ponovno uporabo kot prednostno nalogo v ravnanju z viri, zato morajo občine oz. njihovi izvajalci javnih služb vzpostaviti pogoje za izvajanje procesov ponovne uporabe. Center ponovne uporabe v Tepanju  bo izvajal tudi usposabljanja na področju “ponovne uporabe”, kar je v celoti integrirano v strateška akcijska področja Evropske unije v tem sektorju. CPU Tepanje in CPU Rogaška sta tesno povezana z dolgoročno strategijo Evropske unije na področju okolja in usposabljanja. Pomembna nalogaCPU Tepanje je razširiti profesionalizacijo na področju ponovne uporabe, zavedajoč se okvira lizbonske strategije, ki se nanaša na trajnostni razvoj in ustvarjanje novih delovnih mest. V tem kontekstu je potrebno opozoriti na bistveni pomen usposabljanja na “secondhand” področju, kar je v celoti integrirano v strateška akcijska področja Evropske unije v tem sektorju. V tem pogledu se tako skozi aktivnosti poskušajo ustvariti novi koncepti usposabljanja, ki so tesno povezani z okoljsko politiko in se usmerjajo k možnosti ustvarjanja novih okoljsko naravnanih delovnih mest.

 Projekt USE-REUSE, ki širi mrežo CPU v Sloveniji sofinancirataESS in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Enoto v Tepanju so odprli zaradi potreb po storitvah, ki jih bodo nudili z zaposlovanjem  lokalnih usposobljenih oseb. »Ker je primarno poslanstvo CPU zaposlovanje težje zaposljivih in izvajanje družbeno koristnih del, bodo v CPU Tepanje izvajali obnovo in prodajo retro in inovativnih izdelkov iz rabljene opreme, izvajali storitve, ki družinam omogočajo usklajevanje obveznosti med domom in službo ter s tem funkcionalno izrabo  časa (popoldansko učno varstvo otrok –pomoč pri učenju, domači nalogi..)  in mrežno povezavo z lokalnimi izdelovalci, inovatorji in umetniki. V  okviru te povezave bo delovala popravljalnica in trženje znanja in veščin lokalnih izdelovalcev (izvajali bodo tudi likanje, popravila čevljev ter drugih še uporabnih izdelkov). Sredstva za izvajanje  programov zaslužijo na trgu, saj ni mogoče preživeti le z dejavnostjo reuse«, je pojasnila dr. Marinka Vovk iz Centra ponovne uporabe in iz  EKO-TCE d.o.o., ki je tudi ustanovitelj socialnega podjetja.

 Vodja projekta USE REUSE Katja Zajko je povedala, da je v  slovenski mreži reuse centrov skupaj sedem tovrstnih centrov; v Kranju in Trebnjem se že vzpostavljata, dejansko že izvajata primarno sortiranje in diagnostiko, zaposleni stadve osebiiz  projekta USE REUSE.  Občina Miklavž na Dravskem polju pripravlja projekt za postavitev delavnice za REUSE, saj se pri njih že ločeno zbira rabljena oprema in je na voljo občanom. Septembra bo vrata odprl CPU v Ljubljani in kmalu Velenje. Aktivnosti za CPU se počasi odvijajo tudi v Celju in  Zasavju.

 Dodatne informacije:

Dr. Marinka Vovk, EKO-TCE d.o.o. , CPU d.o.o., SO.P.., 03 752 07 90, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , www.eko-tce.eu. www.orz.si