LOGO EKO-TCE     Zveza-ekoloskih-gibanj

LOGOTIP-ESS-SLO mddsz

USE-REUSE

  • Kratek naziv projekta: USE – REUSE
  • Sofinanciranje: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad
  • Upravičenec: Okoljsko raziskovalni zavod
  • Projektni partnerji: Tehnološki center za aplikativno ekologijo d.o.o., Zveza ekoloških gibanj Slovenije
  • Trajanje projekta: 48 mesecev (2010-2014)
  • Ciljna skupina: brezposelne ženske

Opis projekta          

Namen projekta je razširiti že razvito prakso vzpostavitve pogojev za delovanje REUSE centra, katerega namen je predelava in ponovna uporaba odpadkov, na regijski nivo. Nastalo bo sedem novih REUSE centrov (socialno podjetje), in sicer dva v Savinjski regiji in po eden v Osrednjeslovenski, JV Sloveniji, Gorenjski, Zasavski in Podravski regiji. V okviru projekta bodo vzpostavljeni pogoji za nastanek in delovanje mreže REUSE centrov, ki bodo omogočali zaposlitev ciljne skupine brezposelnih oseb na novo nastalih zelenih delovnih mestih: promotor centra ponovne uporabe in koordinator mreže teh centrov. Na posameznih lokacijah REUSE centrov se bodo izvajale različne praktične in motivacijske delavnice, v katere bo vključenih 12 brezposelnih žensk z namenom kasnejše zaposlitve. Izmed 12 kandidatk bo izbranih 6 brezposelnih žensk, ki se bodo zaposlile na novo ustvarjenih zelenih delovnih mestih. 

VEČ O TEM PROJEKTU