zelenacana1

Slika 2: Prikaz cene izdelkov iz Centra ponovne uporabe

Izhodišča za uporabo zelenega knjigovodstva je informacijska baza, ki s primernimi računovodskimi tehnikami in metodami zagotavlja pripravo informacij o ekonomskih učinkih storitev in proizvodnje ter potrošnje na okolje.

Tabela 4: Izvenbilančni prikaz učinkov projekta Center ponovne uporabe

zelenacana-tabela

V razvojnem delu projekta bomo na osnovi izbranih inovativnih idej izvedli študijo zelenih prihodkov na osnovi dejanskih količin obdelanih odpadkov, kjer bomo poleg stroškov odlaganja odpadkov ovrednotiti tudi stroške surovin, energije, transporta, vode in spremembe vrednot v smeri odgovornega potrošništva. V nadaljevanju prikazujemo izhodišča za pristop k zelenemu računovodstvu, ki ga bomo uporabljali v poslovanju.

Slika 5: Računovodstvo naravnih resursov

 

podrocja-razvoja

Slika 6: Omejitev naravnih virov

omejitev-virov

 

Slika 7: Struktura in uporabniki informacij Zelenega računovodstva

Vstop na trg z dejavnostjo ponovne uporabe predstavlja izziv, zato vedno več aktivnosti namenjamo marketingu. Bistvo našega programa CPU ni le v prodaji izdelkov iz ponovne uporabe, ampak v dodatnih storitvah, ki jih izvajamo na trgu (selitve, obnove na terenu, vzdrževanja, demontaže).

Analiza tržnih trendov kaže, da moramo ciljati na okoljsko usmerjeno populacijo, ki želi s svojim življenjskim slogom prispevati k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Vzporedno se pojavlja populacija, ki ima zelo omejena sredstva za potrošnjo in si ne more kupiti ničesar drugega, kot poravnati položnice, zato je nakup v CPU za njih edina možnost, da se počutijo v vlogi povprečnega potrošnika. Zaznali smo, da so kupci naših storitev tudi osebe, ki ne spadajo med socialno šibke, ampak želijo privarčevati finančna sredstva za druge namene (šport, hobiji, dopust) in se odločajo za nakup opreme v CPU. Poleg posameznikov so naša ciljna skupina tudi pravne osebe, predvsem javnega značaja. Vzgojno varstvene ustanove (OŠ) so se odločile, da sodelujejo v akciji »Ponovna uporaba za okoljsko odgovornost«, saj so v ta namen usmerili stole in mize, ki bi sicer končali med kosovnimi odpadki. Ob koncu šolskega leta smo izvedli akcijo in jih povabili k sodelovanju. Tako zbrano opremo smo obnovili in jo predali prvi socialni gostili v Ljubljani.

V septembru bomo začeli z aktivnim sodelovanjem z Ministrstvom za okolje in prostor, ker bomo za namen promocije ponovne uporabe opremili kotiček v sejni sobi z izdelki ponovne uporabe, ki bodo predstavljali promotorje ponovne uporabe.