Socialna ekonomija tvori polje, ki uravnava sistem za dosego uravnoteženega socialnega in gospodarskega razvoja. Sposobna je ustvarjati nove priložnosti za družbo in razvoj, takšno družbo v kateri so najpomembnejši ljudje. Socialna ekonomija pomembno prispeva k pravičnejši razdelitvi prihodka, k ustvarjanju in zagotavljanju socialnih storitev, k trajnostnemu razvoju in uravnavanju nesorazmerij na trgu dela.

Lizbonska strategija EU sama izrecno priznava socialno ekonomijo kot temelj politike zaposlovanja. Socialna ekonomija na področju zaposlovanja pomembno prispeva k:

  • zaposlovanju z ustvarjanjem novih delovnih mest,
  • ohranjanju delovnih mest v sektorjih in podjetjih v težavah,
  • povečanju ravni stabilnosti delovnih mest,
  • prenosu delovnih mest iz sive ekonomije na uradni trg dela,
  • ohranjanju spretnosti,
  • raziskovanju novih poklicev in
  • razvoju poti na trg dela za skupine, ki so posebej prikrajšane in socialno izključene.

Več: