Velikega informativnega dogodka informiranja in obveščanja javnosti o evropski kohezijski politiki v Sloveniji

  9.30 – 10.10      Novinarska konferenca

 Odprtje dogodka, predstavitev operativnih programov črpanja evropskih sredstev, kratka predstavitev projektov, predstavitev trase in poteka dogodka.

Udeleženci: predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Evropske komisije,  Direkcije Republike Slovenije za ceste in župana občine Podčetrtek.

Lokacija: Večnamenska športna dvorana, Zdraviliška cesta, Podčetrtek

 10.30                Odhod na pot (za udeležence je zbor pri športni dvorani ob 10.00)

 

 11.00 – 11.30    Predviden prihod v Sveto Emo, kratka osvežitev

 12.00 – 12.30    Prihod v Rogaško Slatino in ogled projekta:  Ljudska univerza

Lokacija: Kidričeva 28, Rogaška Slatina

13.00 – 13.30    Ogled projekta: Mrežni podjetniški inkubator Obsotelja in Kozjanskega

 Pozdrav župana občine Rogaška Slatina, kratka predstavitev inkubatorja in projektov.

Lokacija: Prvomajska 30, Rogaška Slatina

 14.00 – 14.30    Ogled projekta: Center ponovne uporabe

Lokacija: Tuncovec 3

 15.30 – 16.00    Prihod v Podčetrtek – zaključna prireditev

 Krajši nagovor županov Podčetrtka in Rogaške Slatine, predstavnikov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropske komisije (»vtisi s poti«) in kratek kulturni program.

Lokacija: Terme Olimje, Zdraviliška cesta 24, Podčetrtek