stop-co2

Slovenija znižuje CO2:
dobre prakse – Center ponovne uporabe

Center ponovne uporabe v Tuncovcu pri Rogaški Slatini z varovanjem okolja, spodbujanjem socialne enakosti in ustvarjanjem ekonomskih priložnosti udejanja trajnostni razvojni model. V Centru namreč poteka inovativna prenova izdelkov, ki bi bili sicer zavrženi, v njem so zaposlene osebe iz težje zaposljivih družbenih skupin, poleg tega pa Center ustvarja nova lokalna delovna mesta. Prvi slovenski Center ponovne uporabe v Tuncovcu pri Rogaški Slatini so danes spoznali udeleženci posveta in predstavitve v okviru projekta Slovenija znižuje CO2: dobre prakse.