dan-zemlje-nov-gugalnikaktivnosti na projektu »USE-REUSE«

operacija financirana v okviru PU 4.1 »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti«, OP RČV

Gugalnik, star, zaprašen, neuporaben. A še vedno vzbuja nostalgijo, otrokom pa igro in veselje. Zakaj ga ne bi obnovili in pripravili za uporabo? Tako se je na povabilo s strani Centra ponovne uporabe (CPU) in Javnega komunalnega podjetja Slov. Konjice (JKP) odzvalo vodstvo vrtca.
V enoti vrtca na Slomškovi v Slov. Konjicah so otroci ob sodelovanju promotorke ponovne uporabe Andreje Bera spoznali praktične korake obnove gugalnika, saj so se morali lotiti vseh del, od ročnega brušenja s smirkovim papirjem, mešanja barv, barvanja, izbira barvnega vzorca. Delno poškodovan gugalnik je mojster mizar popravil, tako je sedaj poponoma varen in uporaben za vesele urice.


Celotni prispevek