5. junij je svetovni dan okolja. Osnovala ga je Generalna skupščina Združenih narodov leta 1972 z namenom, da bi širom sveta vzbudila večje zanimanje za okolje, pritegnila politično pozornost in sprožila številne akcije, v katerih ljudje spoznavajo, da so ključni akterji varne in uspešne prihodnosti.V Tepanju pri Slov. Konjicah bomo Svetovni dan okolja obeležili z odprtjem zelene trgovine in popravljalnicev petek, 8. junija popoldan ob 16.00 uri. Kot je povedala dr. Marinka Vovk, je Center ponovne uporabe enota CPU Rogaška Slatina, ki bo občanom in drugim obiskovalcem na voljo za razvoj lokalnega podjetništva, ustvarjenja novih idej in iskanja konkretnih rešitev za varovanje našega planeta Zemlja.

Več ...

Preberi več...