logo_eko-tce

Predstavitev aktivnosti zaposlitvenega centra EKO-TCE

Oblika organiziranosti: zaposlitveni center deluje kot družba z omejeno odgovornostjo s statusom zaposlitvenega centra. Zaposlitveni center ima razvito svoj lastno dejavnost in proizvaja izdelke po metodi zaprte zanke.

Zaposlitveni center EKO-TCE d.o.o. vezano na 43. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) Uradni list RS, št. 16/2007 omogoča invalidom zaposlitve na zaščitenih delovnih mestih. Socialno – ekonomska integracija invalidov na trg delovne sile je cilj, ki je omogočen z delovanjem družbe. Osnovni namen zaposlitvenega centra EKO-TCE je torej zaposlovanje in usposabljanje invalidov, ki imajo pravico do zaposlitve na zaščitenih delovnih mestih.

Delovanje  zaposlitvenega centra EKO-TCE ima pomembno vlogo zaradi potreb lokalnega okolja, globalne potrebe po izvajanju dejavnosti zaradi varčevanja z viri in okoljske ter družbene odgovornosti. Zaradi padajoče konkurenčnosti gospodarstva v ospredje prihaja nova ekonomija, ki narekuje ciklično rabo virov. Prilagojena delovna mesta omogočajo invalidom zaposlitve in izvajanje družbeno odgovornega dela, ki ima pomembno vlogo v varovanju okolja in cikličnega gospodarstva.

  • ZC EKO-TCE deluje na naslednjih lokacijah
  • Vojnik, Celjska cesta 10/14
  • Tattenbachova 5d, Slov. Konjice
  • Tuncovec, Rogaška Slatina

 

5 prednosti zaposlovanja invalidov za lokalni in nacionali nivo:

Oktober je nacionalni mesec ozaveščanja o invalidnosti in zaposlovanju. Ves mesec številne organizacije in zagovorniške skupine po vsej Evropi in ZDA prirejajo prireditve za promocijo in izobraževanje delodajalcev o zaposlovanju invalidov.

Mnogi raziskovalci menijo, da je kar nekaj razlogov in koristi zaposlovanja in vključevanja ljudi z izgubo vida, naglušnosti ali drugih okvar v delovno okolje.

https://chicagolighthouse.org/sandys-view/top-5-benefits-hiring-people-disabilities/

Prednosti zaposlovanja invalidov

Enake možnosti pri zaposlovanju je mogoče doseči z zagotavljanjem zaposlovanja brez ovir, vključno z učinkovitimi razumnimi prilagoditvami ter vključujočim in podpornim upravljanjem.

 

Napredne politike vodijo vključujoče zaposlovanje z izboljšanjem zaposlitvenih praks v zasebnem sektorju in razvijanjem jasnih strategij za odpravo pomislekov glede stroškov in tveganj, povezanih z invalidi kot zaposlenimi na odprtem delovnem mestu. http://www.disability.wa.gov.au/business-and-government1/business-and-government/employing-people-with-disability----disability-services-commission-disability-wa/benefits-of-employing-people-with-disability/