Zaposlitveni center ima vzpostavljeno lastno dejavnost upcycling (obnova rabljenih izdelkov) in storitvene dejavnosti.

V svojem lastenem proizvodnem oziroma storitvenem programu izvajamo dejavnost krožnega gospodarstva, torej ponovne rabe izdelkov, ki bi sicer postali odpadek. Iz zakonodajnega vidika je ta dejavnost tudi obvezna za vse lokalne skupnosti, saj se v skupini kosovnih izdelkov nahaja potencial 15% še uporabnih izdelkov za namen upcyclinga, torej povečanja vrednosti izdelkom. Krovna Direktiva o odpadkih in ponovni uporabi 98/EU 2008/2015 namreč določa, da je potrebno do leta 2020 vključiti v ponovno uporabo 9 kg še uporabnih izdelkov. Iz tega razloga imamo še velik potencial na trgu, saj z novo prodanimi izdelki vedno znova prihajajo surovine, ki jih v procesu upcyclinga vključimo v nadaljnjo uporabo. Naša dejavnost tako ni serijske narave, ampak poteka kreativno delo, prilagojeno možnostim in sposobnostim posameznega invalida. Storitvena dejavnost obsega predvsem program pripravljalnih del za izvajanje učnih in motivacijskih delavnic, čiščenje in vzdrževanje prostorov in druga enostavna ročna dela (enostavne dekoracije, izdelava dekorativnih elementov po vnaprej izdelanem načrtu itd.)

Shematski prikaz izvajanja delovnih postopkov in »upcycling« v zaposlitvenem centru EKO TCE

alt

Prevzem opreme v nadaljnjo obdelavo od gospodarskih družb in različnih javnih institucij se potrdi s potrdilom o oddaji še uporabne različne opreme v ponovno uporabo.

Zaposlitveni center EKO-TCE d.o.o. ima potrebne strokovne in znanstvene izkušnje na področju uvajanja inovativnih storitev na področju uporabe odpadkov kot virov, zato z zaposlitvenim centrom omogoča zaposlovanje invalidov. Izdelava izdelkov poteka z namenom, da se zagotovi izdelke iz odpadnih materialov z dodano vrednostjo z minimalnim ogljičnim odtisom ter maksimalno stopnjo ponovne uporabe zavrženih izdelkov. Izdelki za opremo iz ponovne uporabe imajo ozaveščevalno in uporabno funkcijo, kar prispeva k realizaciji krožnega gospodarstva.