MEDNARODNA AKADEMIJA SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA/ SOCIALNE EKONOMIJE V VOJNIKU Od 1.9. 2022 dalje

Akademija socialnega podjetništva je praktično- učni program in omogoča poznavanje koncepta socialnega podjetništva in poslovni model za trajnostni razvoj, ki bo vplival na širše lokalno in regionalno okolje, s čimer bo Občina Vojnik pridobila nove kadre, družbeno odgovorne podjetnike in nove trajnostno usmerjena mlada podjetja. Prevsem želimo spodbuditi žensko podjetništvo, kar imata ga. Lenka Puh in dr. Marinka Vovk dolgoletne izkušnje in številne reference, tudi mednarodne.

Lokacija: Celjska cesta 10 in 14
Vodilni izvajalec programa v Sloveniji: Zavod Vinetum, SO.P.
Partner za mednarodno sodelovanje in izvajanje programa: CPU Vojnik d.o.o., SO.P.
Sodelujoči partner pri izvedbi programa: RASR d.o.o. Celje
Predviden začetek delovanja: 1.9. 2022

V okviru nadgradnje dejavnosti v CPU Vojnik uvajamo nadgradnjo programa s sodelovanjem socialnih podjetij z uvedbo inovativni pristop doseganja ciljev, ki so usmerjeni »v vzpostavitev učinkovitega in vzpodbudnega podpornega okolja za socialna podjetja, ki bo prispevalo h krepitvi veščin in kompetenc socialnih podjetij, povečalo možnosti za ustanavljane novih socialnih podjetij, spodbujalo rast obstoječih socialnih podjetij, okrepilo informiranost socialnih podjetij za razvoj in promocijo socialnega podjetništva, prispevalo k ustvarjanju novih delovnih mest ter povezovanj socialnih podjetij z lokalnim okoljem, raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom s ciljem ustvarjanja pogojev za boljši dostop na trg.

Te cilje lahko uresničimo z vzpostavitvijo AKADEMIJE, ki bo dejansko učno podjetje za SO.P. Ideja je dejanska potreba, saj SO.P. sedaj nimamo učnega okolja, zato bo akademija za doseganje ciljev SO.P.. dejansko omogočila operativne možnosti, ki se jih lahko udejani v praksi.

PROGRAM AKADEMIJE Z IZVAJANJEM ZAVODA VINETUM SO.P. v okviru etri skupnosti

logo-povezani

  • Učenje in izmenjava znanj in veščin neposredno z vodilnimi strokovnjaki in praktiki s področja socialnega/ družbeno odgovornega podjetništva in krožnega gospodarstva
  •  Spoznavanje novih priložnosti rasti socialnega podjetništva v sektorju krožnega gospodarstva
  • Nabor orodij za praktike za socialno podjetništvo & krožno transformacijo poslovnega modela
  • Praktične smernice in praktična pomoč za krožno preobrazbo že obstoječih in novih podjetij
  • Identifikacija in pridobivanje novih kompetenc za transformacijo poslovnega modela
  • Razumevanje narave financiranja in možnosti za socialno podjetništvo in krožne modele
  • Individualno mentorstvo za podpora posameznikom na poti socialnega podjetništva
  • Spremljanje in podpora novo nastalim socialnim podjetjem

Socialno podjetje Vinetum SO.P. bo v programu Akademije izvajalo vsebine, ki se razlikuje od tradicionalnih profitnih podjetij na ključnih področjih. Zavod Vinetum bo začel z novo dejavnostjo Akademije za razvoj socialnega/ družbeno odgvornega podjetništva 1.9. 2022 na naslovu Celjska c. 10 in 14.

pdf-mali
Celoten dokument

 

Program vodi: https://etri.si/category/zavod-vinetum/?cn-reloaded=1