Razlog za vzpostavitev Mednarodne akademije socialnega podjetništva/ socialne ekonomije

Socialno podjetništvo je nastajajoči trend družbenih sprememb po vsem svetu in se uveljavlja tudi na podeželju. Čeprav gre za majhen segment celotnega gospodarstva, vidimo pospešek sektorja socialnih (družbeno odgovornih) podjetij kot ključno gonilo gospodarske tranzicije. Socialna podjetja izkoriščajo naraščajoče povpraševanje potrošnikov po družbeno odgovornem pristopu ponudbe blaga in storitev. Ponujajo priložnost številnim neprofitnim organizacijam z dejavnostmi, ki ustvarjajo dohodek, da ohranijo in razširijo svoje storitve in izdelke. Zlasti malim podjetjem s socialnimi nalogami model socialnega podjetja omogoča preživetje in zapolnjevanje vrzeli v podeželskih socialnih in okoljskih storitvah. V skupnostih, ki so v stalni stiski, lahko socialna podjetja raziskujejo in širijo tržne priložnosti, ki sicer ne bi obstajale. In z zasledovanjem dvojnih ali trojnih končnih rezultatov socialna podjetja in socialni podjetniki delujejo kot dejavniki sprememb, ki postopoma preusmerjajo gospodarstvo regije k gospodarstvu, ki spodbuja trajnost in široko skupne koristi.

Lokacija: Celjska cesta 10 in 14

Vodilni izvajalec programa v Sloveniji: Zavod Vinetum, SO.P.

Partner za mednarodno sodelovanje in izvajanje programa: CPU Vojnik d.o.o., SO.P.

Sodelujoči partner pri izvedbi programa: RASR d.o.o. Celje

Predviden začetek delovanja: 1.9. 2022

V okviru nadgradnje dejavnosti v CPU Vojnik uvajamo nadgradnjo programa s sodelovanjem socialnih podjetij z uvedbo inovativni pristop doseganja ciljev, ki sousmerjeni  »vvzpostavitev učinkovitega in vzpodbudnega podpornega okolja za socialna podjetja, ki bo prispevalo h krepitvi veščin in kompetenc socialnih podjetij, povečalo možnosti za ustanavljane novih socialnih podjetij, spodbujalo rast obstoječih socialnih podjetij, okrepilo informiranost socialnih podjetij za razvoj in promocijo socialnega podjetništva, prispevalo k ustvarjanju novih delovnih mest ter povezovanj socialnih podjetij z lokalnim okoljem, raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom s ciljem ustvarjanja pogojev za boljši dostop na trg.

  Te cilje lahko uresničimo z vzpostavitvijo AKADEMIJE, ki bo dejansko učno podjetje za SO.PIdeja je dejanska potreba, saj SO.P. sedaj nimamo učnega okolja, zato bo akademija za doseganje ciljev SO.P.. dejansko omogočila operativne možnosti, ki se jih lahko udejani v praksi.

Pristop nadgradnje aktivnosti družbeno odgovornega podjetništva v občini Vojnik vključuje:

 1. Občina Vojnik (dosedanji najemnik je CPU Vojnik in EKO-TCE na Celjski cesti 10/14) omogoči uporabo prostora Zavodu Vinetum- socialno podjetje, da postane učno okolje za SO.P. – zato da bodo lahko udeleženci deležni konkretnih svetovanj/ usposabljanj  za njihove potrebe
 2. Program Mednarodne akademije bo izvajalo socialno podjetje Vinetum s podjetnico- direktorico Lenko PUH (ETRI skupnost), ki bo v okviru izvajanja programa izvajala ciljne vsebine in na tej lokaciji omogočila, da nastane –kot outputNOVO SOCIALNO PODJETJE
 3. VINETUM – zavod, ki bo vzpostavil nov razvojno učni in praktično usmerjen center - Akademijo za socialno podjetništvo/ ekonomijo
 4. Za celotno projektno območje projekta BODI SOC, ki ga pokrivaprijavitelj RASR z obema partnerjema Slokvo in Vitico,bi zaradi potreb po povezovanja SO.P. postal ta center vzorčni primer za celotno  SLO.
 5. Socialna podjetja nimamo učnih podjetij, kot so poznana v tujini, zato je to tudi korak naprej k doseganju ciljev projekta BODI SOC in hkrati program Mednarodne akademije

PROGRAM AKADEMIJE Z IZVAJANJEM ZAVODA VINETUM SO.P. v okviru etri skupnosti

 • Učenje in izmenjava znanj in veščin neposredno z vodilnimi strokovnjaki in praktiki s področja socialnega/ družbeno odgovornega podjetništva in krožnega gospodarstva
 • Spoznavanje novih priložnosti rasti socialnega podjetništva v sektorju krožnega gospodarstva
 • Nabor orodij za praktike za socialno podjetništvo & krožno transformacijo poslovnega modela
 • Praktične smernice in praktična pomoč za krožno preobrazbo že obstoječih in novih podjetij
 • Identifikacija in pridobivanje novih kompetenc za transformacijo poslovnega modela
 • Razumevanje narave financiranja in možnosti za socialno podjetništvo in krožne modele
 • Individualno mentorstvo za podpora posameznikom na poti socialnega podjetništva

Spremljanje in podpora novo nastalim socialnim podjetjem

diagram

Grafikon 1: Prikaz izvajanja programa Akademije z zavodom Vinetum za sektor socialnega podjetništva po ključnih področjih

 

pdf-mali
Celoten dokument