http://lokalna-kakovost.si/wp-content/uploads/2015/05/Postanimo_samooskrbni-1.jpg http://lokalna-kakovost.si/naucimo-se-postati-samooskrbni/

Prenesite priročnik »Postanimo samooskrbni« ddr. Ane Vovk Korže, s katerim si lahko izdatno pomagate pri načrtovanju, izdelavi in nadgradnji vrta. Vsebuje povzetek petih sklopov delavnic, ki so potekale v okviru projekta “Naučimo se postati samooskrbni” in postreže z vrsto praktičnih nasvetov, idej, in priložnosti za lastno samooskrbo.

Samooskrba je eden ključnih razlogov obstoja projekta Lokalna kakovost, saj višja stopnja prehranjevanja z lokalno pridelano in predelano hrano prinaša kopico pozitivnih učinkov.

Brezplačen prenos

Več ...

7. april ni po naključju svetovni dan zdravja. Na ta datum pred 68 leti (leta 1948) je bila namreč ustanovljena Svetovna zdravstvena organizacija (ang. WHO), ena vodilnih organizacij na svetu, ki se spopadajo z aktualnimi globalnimi zdravstvenimi vprašanji in določajo smernice prihodnjega razvoja.

Več ...

Dejavnost zaposlitvenega centra EKO-TCE ima pomembne vplive na zagotavljanje kroženja virov po principu zaprte zanke. Zaprtje zanke predstavlja tudi akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo.

Prehod na bolj krožno gospodarstvo, kjer se vrednost izdelkov, surovin in virov ohranja čim dalje v gospodarstvu, ustvarjanje odpadkov pa se čim bolj zmanjša, je ključni prispevek EU k prizadevanjem za razvoj trajnostnega, nizkoogljičnega in konkurenčnega gospodarstva, učinkovitega z viri. Takšen prehod pomeni priložnost za preobrazbo našega gospodarstva ter ustvarjanje novih in trajnostnih konkurenčnih prednosti za Evropo.

Viri navajajo, da bo krožno gospodarstvo okrepilo konkurenčnost EU z zaščito podjetij pred redkostjo virov in nestanovitnimi cenami ter pomagalo ustvarjati nove poslovne priložnosti in inovativne ter učinkovitejše načine proizvodnje in potrošnje. Ustvarilo bo lokalna delovna mesta na vseh spretnostnih ravneh ter priložnosti za družbeno vključenost in kohezijo. Hkrati bo prihranilo energijo in pomagalo preprečiti nepovratno škodo zaradi porabe virov s hitrostjo, ki presega zmogljivost Zemlje, da jih obnovi z vidika podnebja in biotske raznovrstnosti ter onesnaževanja zraka, tal in vode. Nedavno poročilo izpostavlja tudi širše koristi krožnega gospodarstva 1 , vključno z zniževanjem sedanjih ravni emisij ogljikovega dioksida. Ukrepanje za krožno gospodarstvo je zato tesno povezano s ključnimi prednostnimi nalogami EU, vključno z delovnimi mesti in rastjo, naložbeno agendo, podnebjem in energijo, socialno agendo in industrijskimi inovacijami, in globalnimi prizadevanji z trajnostni razvoj.

Več ...

Globalna proizvodnja vedno novega tekstila povzroča resne probleme kot so črpanje vodnih resursov, potreba po 26.000 litrov vode za vzgojo 1 kilograma bombaža, istočasno se zmanjšuje slanost zemlje in uporabljajo se nevarne kemijske substance, sežig nerecikliranega tekstila povzroča povečanje emisij ogljikovega dioksida. Po podatkih komunalnih podjetij v Sloveniji, ki že ločeno zbirajo tekstil je razbrati, da znaša masa odpadnega tekstila na osebo do 15 kg letno, kar predstavlja približno 3% vseh komunalnih odpadkov...

Več ...