dr. Marinka VOVK

Direktorica/mentorica

Stik
E-pošta: Ta naslov e-pošte je zaščiten proti smetenju (spam). Za ogled morate imeti omogočen Javascript
Telefon: +38637520790
Faks: +386 3 752 07 91
Informacija: Dr. Marinka Vovk je rojena v Mariboru 2. maja 1967. Diplomirala je na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru (kemija in biologija), magistrski in doktorski študij pa je zaključila Biotehniški fakulteti na Univerzi v Ljubljani (doktorica bioloških znanosti). Leta 2003 je opravila specializacijo na področju podjetništva s temo BSC na primeru uporabe odpadkov kot virov.

Z okoljem se ukvarja že več kot 18 let. V zadnjih petnajstih letih je bila in je še vedno zaposlena kot direktorica in strokovna svetovalka v podjetjih, kjer je ekologija primarna dejavnost (EKO d.o.o., Alpos ekološka peč d.o.o., EKO-TCE d.o.o., Okoljsko raziskovalni zavod). V letu 2009 je postala vodja raziskovalne skupine Preventiva v okviru Tehnološkega centra za aplikativno ekologijo EKO-TCE d.o.o.. Od leta 2007 je tudi razvojnica in vodja raziskovalne skupine, odgovorna za inovativne in sodobne pristope na področju ravnanja z odpadki s poudarkom na preventivnih dejavnostih in zaključenem krogu načrtovanja procesov. V letih 2000-2010 je aktivno sodelovala na številnih okoljskih konferencah v Sloveniji in tujini. V tem času je v razvila in v praksi udejanila sodobne in inovativne sisteme zmanjševanja odloženih odpadkov, kot je sistem “yellow bag” in REUSE center in tako dokazala, da so odpadki izziv za trajnostno gospodarstvo in razvoj novih delovnih mest tudi v Sloveniji. Za netehnološke inovacije na področju ekologije je bila nagrajena na mednarodnem sejmu ženskih inovacij v Seulu v Južni Koreji, 2009: bronasta medalja za inovacijo »Minimizacija odpadkov«. V okviru raziskovalne skupine se udeležuje študijskih obiskov na Norveškem, sodeluje z inovativnimi podjetji v USA in v Maleziji.

Je vodja projektov in strokovnjakinja s področja gospodarnega ravnanja z odpadki in preventivnih dejavnosti na področju zmanjšanja obremenjevanja okolja. Je specialistka za področje komunikacije z javnostjo in javnega nastopanja. Sodeluje pri pripravi zakonodaje na področju ravnanja z odpadki in vodi inovativne projekte za zmanjšanje količin odloženih odpadkov. Vodi in koordinira akcije za promocijo recikliranja in zmanjševanja odpadkov ter izvaja delavnice in izobraževanja za različne ciljne skupine, predvsem študente in mlade z namenom praktičnega izboljšanja uporabe odpadkov kot virov. Je nosilka avtorske zaščite sistema »Yellow bag« in »Mobilne ekološke klinike« za Slovenijo. Na nacionalnih in lokalnih medijih pripravlja in izvaja programe okoljskega osveščanja z namenom promocije trajnostnega načina razmišljanja in oblikovanja družbenih vzorcev mišljenja za razumevanje delovanja sistema narave, ki ne proizvaja odpadkov. Ima bogate izkušnje s strokovnim sodelovanjem z občinami in izvajalci javnih služb na področju minimizacije odpadkov, ponovne uporabe in inovativnih programov zmanjševanja količin odpadkov. Pripravlja preventivne programe okoljskega ozaveščanja s poudarkom na minimizaciji odpadkov in koordinira okoljske projekte za različne ciljne skupine. Ima bogate izkušnje z javnim nastopanjem in zna motivirati različne ciljne skupine. V oktobru 2010 je bila predsednica komisije za okoljske nagrade in predsednica programskega sveta Okoljskega srečanja v organizaciji Financ, kjer je kot govornica posebej nagovorila številna podjetja, ki so sodelovala na srečanju k uporabi zdravih materialov, povsem brez škodljivih emisij, kajti že izbira materiala je za vsako podjetje pomemben izziv za zmanjšanje stroškov in varovanje okolja.

Dr. Marinka Vovk kot inovatorka za izboljšan odnos do okolja vedno poudarja, da tehnologije zaključenega kroga, ki jih lahko razumemo kot C2C ne pomenijo zmanjševanje, marveč povečevanje aktivnosti ciklov, inovativnih procesnih ukrepov in s tem večanje pozitivnega okoljskega odtisa na okolje in družbo. S svojim praktičnim delom in vzpostavitvijo prvega Centra ponovne uporabe v Sloveniji, ki deluje v Rogaški Slatini, je dokazala, da je s konceptom C2C mogoče razviti nova delovna mesta in zmanjšati količino odloženih odpadkov ob hkratnem reševanju socialnih problemov, kot so brezposelnost težje zaposljivih in zmanjševanje revščine. Je nosilka ideje razvoja socialnega podjetništva pri nas na okoljskem področju in verjame, da je mogoče s preprostimi postopki odpadke preobraziti v nove izdelke ali ponovno uporabo, pri čemer je bistvena odločitev vodilnih, da s trajnostnim odnosom do materialov, energije, vode in delavcev predstavljajo trajnostno proizvodnjo in storitve.

Dr. Marinka Vovk