logo_eko-tce

Predstavitev aktivnosti zaposlitvenega centra EKO-TCE

Oblika organiziranosti: zaposlitveni center deluje kot družba z omejeno odgovornostjo.

Zaposlitveni center EKO-TCE d.o.o. vezano na 43. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) Uradni list RS, št. 16/2007 omogoča invalidom zaposlitve na zaščitenih delovnih mestih. Socialno – ekonomska integracija invalidov na trg delovne sile je cilj, ki je omogočen z delovanjem  družbe. Osnovni namen zaposlitvenega centra EKO-TCE je torej zaposlovanje in usposabljanje invalidov, ki imajo pravico do zaposlitve na zaščitenih delovnih mestih.

Delovanje  zaposlitvenega centra EKO-TCE ima pomembno vlogo zaradi potreb lokalnega okolja, globalne potrebe po izvajanju dejavnosti zaradi varčevanja z viri in okoljske ter družbene odgovornosti.  Zaradi padajoče konkurenčnosti gospodarstva v ospredje prihaja nova ekonomija, ki narekuje ciklično rabo virov. Prilagojena delovna mesta omogočajo invalidom zaposlitve in izvajanje družbeno odgovornega dela, ki ima pomembno vlogo v varovanju okolja in cikličnega gospodarstva.

  • ZC EKO-TCE deluje na naslednjih lokacijah
  • Vojnik, Celjska cesta 10/14
  • Prežigal 9, Slov. Konjice
  • Tuncovec, Rogaška Slatin